Michiko Nakatani

Michiko Nakatani: Souzou no Yoroi
Souzou no Yoroi, (Rüstung aus der Vorstellung), 2013, Kunstharz, Pigment, Eisen, 165 x 53 x 32 cm, 13.200 Euro