Nguyen Xuan Huy

Nguyen Xuan Huy: Ausstellungsansicht Mannheim 2015
Ausstellungsansicht, Mannheimeimer Kunstverein, 2015