Michiko Nakatani

Michiko Nakatani: Souzou no Yoroi
Souzou no Yoroi, (Rüstung aus der Vorstellung), 2013, resin, pigment, iron, 165 x 53 x 32 cm

I am interested in this work of art.

Please let me know the price of this art.

I want to buy this art. Please contact me.