Nguyen Xuan Huy

Nguyen Xuan Huy: Hair Washing
Hair Washing, 2014, oil on canvas, 150 x 115 cm