Nguyen Xuan Huy

Nguyen Xuan Huy: No Climbing
No Climbing, 2010, oil on canvas, 125 x 185 cm