+ = availableJörg Ernert | 

Exhibition shots

Jörg Ernert: Ausstellungsansicht Erfurt 2015
Jörg Ernert: Ausstellungsansicht Frankfurt 2014

Stage

Jörg Ernert: Van Gogh I
Jörg Ernert: Van Gogh, 2. Fassung
Jörg Ernert: Vorhang II
Jörg Ernert: Vorhang, 3. Fassung
Jörg Ernert: West Side Story I
Jörg Ernert: La Cenerentola, 1. Fassung
Jörg Ernert: Probe I
Jörg Ernert: Rückwand I
Jörg Ernert: Schnee
Jörg Ernert: Strahler I
Jörg Ernert: Auftritt I
Jörg Ernert: Ballettsaal
Jörg Ernert: Beleuchtung I
Jörg Ernert: Drehbühne III
Jörg Ernert: Eiserner Vorhang II
Jörg Ernert: Gang II
Jörg Ernert: Schnee I
Jörg Ernert: Gerüst I
Jörg Ernert: Rückwand

After-images

Chinatown

Jörg Ernert: Licht Aus, aus der Serie „Chinatown“
Jörg Ernert: Fischbecken, aus der Serie „Chinatown“, 1.Fassung

Motor show

Jörg Ernert: Waschanlage, aus der Serie „Automesse“
Jörg Ernert: Drehscheibe, aus der Serie „Automesse“, 2. Fassung