Nguyen Xuan Huy

Nguyen Xuan Huy: Waiting until the sun sets
Waiting until the sun sets, 2015, oil on canvas, 220 x 450 cm