Nguyen Xuan Huy: Invasion
Nguyen Xuan Huy: Der Sturm
Nguyen Xuan Huy: Vera